Xem các bài viết cho danh mục

Kiến Thức Sở Hữu Trí Tuệ


XEM BÀI VIẾT

View more
Cơ Bản Về Bảo Vệ Thương Hiệu Học Nghề Bảo Vệ Thương Hiệu Kiến Thức Sở Hữu Trí Tuệ Kinh Nghiệm Bảo Vệ Thương Hiệu

Hệ thống các cơ quan thực thi

Đăng bởi - Ngày 14-04-2020

Các cơ quan đóng vai trò là công cụ quyền lực bảo vệ quyền Sở Hữu Trí Tuệ thông qua việc áp dụng các biện pháp/chế tài nhằm xử lý các hành vi xâm phạm quyền Sở Hữu Trí Tuệ:


XEM BÀI VIẾT

View more
Kiến Thức Sở Hữu Trí Tuệ

Hệ thống quy phạm pháp luật về Sở Hữu Trí Tuệ

Đăng bởi - Ngày 14-04-2020

Đã nói về hệ thống quy phạm pháp luật thì có rất là nhiều. Và với mong muốn đơn giản hóa đối với người học nghề Bảo Vệ Thương Hiệu, tôi sơ lược một số tên văn bản thường xuyên sử dụng.

nguyenhonam
Nguyễn Hồ Nam
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Xin chào, tôi tên là Nguyễn Hồ Nam. Tôi là một chuyên viên bảo vệ thương hiệu & chống gian lận thương mại với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn quốc tế tại Việt Nam.

Nếu bạn muốn trao đổi về Bảo vệ thương hiệu hay Chống gian lận thương mại, hãy liên hệ với tôi.

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI MỚI

Tác giả
Feeds
RSS / Atom
-->

Đăng ký nhận bài viết mới tại baovethuonghieu.info?

Hãy đăng ký nhận bài viết mới tại baovethuonghieu.info để:

  • Không bỏ lỡ các bài mới tại baovethuonghieu.info!

Chỉ cần điền email và họ tên của bạn và nhấn Đăng ký nhận tin!